Ngày đăng Tên thông báo Giới thiệu Chi tiết
30/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu số 086/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “May đo đồng phục bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2022” Chi tiết
30/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-7/CNPN/VT/2022, “Tổ chức chương trình gặp mặt và tri ân khách hàng năm 2022 tại Châu Âu” Chi tiết
29/09/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất Thông báo mời tham gia đề xuất 180/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp vật tư, thiết bị điều khuyển cửa rút liệu cho silo đồng nhất" Chi tiết
28/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-3L/CNPN/VT/2022, “Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm” Chi tiết
20/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp ống thép dán sứ chống mòn Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 183/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp khí Gas, Oxy”. Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-3/CNPN/VT/2022, “Cung cấp thép chịu mài mòn cho Chi nhánh Phía Nam”. Chi tiết
19/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-4/CNPN/VT/2022, “Cung cấp dây hàn phục vụ bảo trì vỏ con lăn máy nghiền” Chi tiết
16/09/2022 Thông báo mời thầu Thông báo mời thầu số 09-2/CNPN/VT/2022, “Cung cấp phụ tùng máy nạp vỏ bao tự động”. Chi tiết
16/09/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất số 181/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị biến tần cho hệ thống quạt giàn ghi"

Chi tiết
15/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 173/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2022"

Chi tiết
13/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 158/CHCT/XMCP/ĐT/2022,"Cung cấp vật tư tiêu hao, que hàn dụng cụ"

Chi tiết
09/09/2022 Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất số 120/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,1; 161DG03,162DG01,132DG01""

Chi tiết
09/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu “Cung cấp máy tính công nghiệp cho CNPN”

Chi tiết
09/09/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống bơm nước tuần hoàn"

Chi tiết
08/09/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu Cung cấp chổi than động cơ trung thế máy nghiền

Chi tiết
08/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu 08.22-04/CNPN/VT/2022, “Cung cấp vải máng khí động cho CNPN”

Chi tiết
08/09/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số:09-1/CNPN/VT/2022, “Cung cấp vải máng khí động rút liệu silo xi măng”.

Chi tiết
05/09/2022 Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Dịch vụ đại tu động cơ chính 2 máy nghiền

Chi tiết
31/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp ống thép dán sứ chống mòn

Chi tiết
31/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư cho hạng mục 142PC01

Chi tiết
30/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 120/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,1; 161DG03,162DG01,132DG01"

Chi tiết
30/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 120/CHCT/XMCP/ĐT/2022, "Cung cấp thiết bị cho hạng mục HM 172CS1,1; 161DG03,162DG01,132DG01"

Chi tiết
29/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 132/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp vật tư, công cụ dụng cụ”

Chi tiết
29/08/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 091/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Đại tu động cơ máy xúc Kawasaki 90Z5 động cơ Cummin”

Chi tiết
28/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 08.22-01/CNPN/VT/2022, “Dịch vụ đại tu động cơ chính 2 máy nghiền"

Chi tiết
28/08/2022 Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 08.22-03/CNPN/VT/2022, “Cung cấp máy tính công nghiệp cho CNPN”

Chi tiết
28/08/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu  “Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn cho Chi nhánh phía Nam”

Chi tiết
26/08/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp gạch chịu nhiệt cho m15-m25

Chi tiết
26/08/2022 Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất Cung cấp gạch chịu nhiệt cho m25-m60

Chi tiết
25/08/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Dịch vụ huấn luyện ATVSLD định kỳ

Chi tiết
25/08/2022 Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp cáp điện động cơ đóng mở gầu cẩu nhập

Chi tiết
Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top