Chính sách môi trường
"Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống chính mình"
 
Toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả cam kết:
1. Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để ngăn chặn sự ô nhiễm và phá hủy của môi trường, từng bước giảm thiểu các gánh nặng môi trường
2. Thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thông qua các hoạt động cải tiến liên tục.
3. Tuân thủ pháp luật và các quy định khác liên quan, hợp tác trong các hoạt động bảo vệ môi trường của xã hội.
4. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Về đầu trang
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top