Thông báo
Thông báo mời tham gia đề xuất thay mái tôn khu vực Hotgas nhà Nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất thay mái tôn khu vực Hotgas nhà Nghiền

Thông báo mời tham gia đề xuất thay mái tôn khu vực Hotgas nhà Nghiền
 • 13/05/2021
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nam châm vĩnh cửu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nam châm vĩnh cửu cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp nam châm vĩnh cửu cho Chi nhánh Phía Nam
 • 12/05/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu máy nén khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu máy nén khí

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu máy nén khí
 • 12/05/2021
 • 0
 • 14
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu thủy lực

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu thủy lực

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dầu thủy lực
 • 12/05/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc khí đầu vào cho máy Delta Blower

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc khí đầu vào cho máy Delta Blower

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp lọc khí đầu vào cho máy Delta Blower
 • 12/05/2021
 • 0
 • 12
Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ gói thầu số 62/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Cung cấp tôn thép đen, thép hình
 • 12/05/2021
 • 0
 • 13
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp tụ bù cho Chi nhánh Phía Nam
 • 10/05/2021
 • 0
 • 7
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 089/CHCT/XMCP/ĐT/2021, Quan trắc môi trường định kỳ năm 2021
 • 10/05/2021
 • 0
 • 12
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp thiết bị điện cho khu vực cảng
 • 10/05/2021
 • 0
 • 20
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập

Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ giám định, kẹp chì hầm hàng Clinker, nguyên liệu xuất, nhập
 • 10/05/2021
 • 0
 • 9
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top