Thông báo
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 12-1/CNPN/VT/2021, "Cung cấp vòng bi máy nghiền Horomil"
 • 08/12/2021
 • 0
 • 5
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số 0122/DVBV/CHCT/CNPN/2022, "Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Chi nhánh phía Nam"
 • 08/12/2021
 • 0
 • 3
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh vét mương”
 • 07/12/2021
 • 0
 • 15
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu số 969/CNPN-KHVT "Cung cấp túi lọc bụi công nghệ"
 • 06/12/2021
 • 0
 • 19
Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu số số :11-5/CNPN/VT/2021, “Cung cấp vành tang chịu lực gầu tải”.
 • 03/12/2021
 • 0
 • 21
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số: 281/CHCT/XMCP/0T/2021, "Kiểm định trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác ATVSLĐ tại Công ty năm 2021"
 • 03/12/2021
 • 0
 • 10
Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu: 264/CHCT/XMCP/ĐT/2021, “Cung cấp chi tiết cấp liệu rung – HM174VS1"
 • 30/11/2021
 • 0
 • 29
Thông báo kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả đấu thầu

(Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả) thông báo đến các Nhà thầu tham gia dự thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp băng tải cao su”
 • 30/11/2021
 • 0
 • 29
Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất

Thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu số 258/CHCT/XMCP/ĐT/2021, "Sửa chữa hạng mục tiếp địa chống sét Nhà máy Xi măng Cẩm Phả"
 • 29/11/2021
 • 0
 • 16
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu số 11-4/CNPN/VT/2021, “Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho Chi nhánh Phía Nam”.
 • 26/11/2021
 • 0
 • 35
0967 931 666
Về đầu trang
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top