Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Chính sách

  

 

 

 Chính sách bảo mật

 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập trên website camphacement.vn tại mục Liên hệ gồm:

- Họ tên

- Số điện thoại

- Email

- Nội dung

Mục đích thu thập thông tin này để ghi nhận và xử lý nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của công ty xi măng cẩm phả cung cấp cũng như giải đáp các thắc mắc tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi (nếu có) kịp thời tới khách hàng.

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và chăm sóc khách hàng.

 

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của quý Khách hàng được bảo mật và lưu hành trong nội bộ Công ty để phục vụ cho việc chăm sóc và tương tác khi có nhu cầu giữa 2 bên, tối ưu hóa quá trình tương tác giữa bên mua và bên bán.

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa http://camphacement.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với http://camphacement.vn và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3 721996 / 3 721995; Fax: 0203.3 714 605
Website: www.camphacement.vn; Email: info@camphacement.vn

 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email: info@camphacement.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

 

Chính sách xử lý và khiếu nại

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến các sản phẩm do Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả. Vui lòng liên hệ qua các cách thức sau:

+ Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ văn phòng chúng tôi: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại hỗ trợ: 0203.3 721996 / 3 721995

+ Email: info@camphacement.vn

 

 

 

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll