Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Sản phẩm đóng bao theo yêu cầu khách hàng

Sản phẩm đóng bao theo yêu cầu khách hàng

Xi măng PBC30

Xi măng xây tô (MC25) TCVN 9202:2012

Xi măng PCB40

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng đa dụng

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng PC

Xi măng Pooc lăng (PC50) TCVN 2682:2009

Xi măng Sỉ lò cao

- Xi măng Cẩm Phả Xỉ lò cao đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 4316:2007 - Ưu điểm: Cải thiện có khả năng chống lại hiện tượng ăn mòn do môi trường nhiễm mặn, nhiễm phèn. - Công dụng: Sử dụng cho bê tông cọc đất, xử lý gia cố các nền móng yếu

Xi măng hỗ hợp bền sunfat

Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát loại trung bình TCVN 7711:2013

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 50

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 50 TCVN 6260:2009

Clinker CPC50

Clanhke xi măng poóclăng thương phẩm CPC50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của clanh-ke xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll