Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Xi măng đa dụng

Thứ 5: 12/04/2018

- Tên sản phẩm: Xi măng đa dụng (Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009)

- Ưu điểm: Cải thiện các tính chất của bê tông, tăng khả năng chống thấm, tăng cường độ và độ linh động của vữa.

- Công dụng:  Sử dụng cho sàn, cột, dầm bê tông, các sản phẩm bê tông, xây tô dễ dàng hơn.
 

Bài viết khác

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll