Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Sản Phẩm

Sản phẩm đóng bao theo yêu cầu khách hàng

Thứ 5: 09/04/2020

Bao gồm các loại sản phẩm hiện có của Xi măng Cẩm Phả được đóng bao có trọng lượng lớn.


Bài viết khác

Xi măng PBC30

Xi măng xây tô (MC25) TCVN 9202:2012

Xi măng PCB40

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng đa dụng

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 TCVN 6260:2009

Xi măng PC

Xi măng Pooc lăng (PC50) TCVN 2682:2009

Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll