db

Trang chủ Giới thiệu Hệ thống chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Bắt đầu phải là tính trung thực và Công ty Cổ Phần Xi măng Cẩm Phả quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng.