db

Trang chủ Giới thiệu Sứ mệnh, mục tiêu

Sứ mệnh, Định hướng và Mục tiêu

Sứ mệnh, Định hướng và Mục tiêu

Thứ 6:25/12/2015
Mục tiêu của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả là trở thành đơn vị uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.