db

Trang chủ Giới thiệu

Hệ thống Quản lý chất lượng

Hệ thống Quản lý chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Hệ thống kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả được trang bị các thiết bị đo thử nghiệm hiện đại có độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo thử nghiệm luôn đáp ứng kịp thời được yêu cầu kiểm soát chất lượng các nguyên nhiên liệu đầu vào cũng như các sản phẩm đầu ra.
Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Thứ 6:25/12/2015
Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả xin giới thiệu sản phẩm.
Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Thứ 6:25/12/2015
Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Thứ 6:25/12/2015
Chính sách môi trường của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Mục tiêu và tầm nhìn

Mục tiêu và tầm nhìn

Thứ 6:25/12/2015
Mục tiêu và tầm nhìn của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Bắt đầu phải là tính trung thực và Công ty Cổ Phần Xi măng Cẩm Phả quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đã thoả thuận với khách hàng.
Sứ mệnh, Định hướng và Mục tiêu

Sứ mệnh, Định hướng và Mục tiêu

Thứ 6:25/12/2015
Mục tiêu của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả là trở thành đơn vị uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thứ 6:25/12/2015
Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ 6:25/12/2015
Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả áp dụng mô hình tiêu thụ sản phẩm qua nhà phân phối chính, xi măng Cẩm Phả đã tận dụng được năng lực của xã hội và xác lập lợi ích hài hòa giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Hiện nay thương hiệu “Xi măng Cẩm Phả” đã có mặt tại 64 tỉnh thành trong cả nước với tổng số hơn 100 nhà phân phối chính trên toàn quốc, trong đó nhiều nhà phân phối dự án.