db

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BACKSTOP CHO BĂNG TẢI XIÊN HẠNG MỤC 142PC01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BACKSTOP CHO BĂNG TẢI XIÊN HẠNG MỤC 142PC01

Thứ 4:20/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp Backstop cho băng tải xiên hạng mục 142PC01
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CHẤT TRỢ NGHIỀN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP CHẤT TRỢ NGHIỀN CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 4:20/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp chất trợ nghiền cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ XE CUỐC VÀ XE TẢI NỘI BỘ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ XE CUỐC VÀ XE TẢI NỘI BỘ CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:19/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp dịch vụ xe cuốc và xe tải nội bộ cho Chi nhánh Phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI CAO SU CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP BĂNG TẢI CAO SU CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:19/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp băng tải cao su cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XE RÙA

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP XE RÙA

Thứ 3:19/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp xe rùa
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỘNG CƠ SERVO MÁY ĐÓNG BAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP ĐỘNG CƠ SERVO MÁY ĐÓNG BAO CHO CHI NHÁNH PHÍA NAM

Thứ 3:19/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp động cơ servo cho máy đóng bao cho Chi nhánh phía Nam
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÁNH PHÂN LY ĐỘNG VÀ PHỤC HỒI VAN XOAY CẤP LIỆU

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP VẬT TƯ CÁNH PHÂN LY ĐỘNG VÀ PHỤC HỒI VAN XOAY CẤP LIỆU

Thứ 7:16/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp vật tư cánh phân ly động và phục hồi van xoay cấp liệu
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TÚI LỌC BỤI

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP TÚI LỌC BỤI

Thứ 4:13/02/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp túi lọc bụi
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP GẠCH CHỊU NHIỆT CHO HẠNG MỤC 141FR01

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT CUNG CẤP GẠCH CHỊU NHIỆT CHO HẠNG MỤC 141FR01

Thứ 4:30/01/2019
Thông báo mời tham gia đề xuất cung cấp gạch chịu nhiệt cho hạng mục 141FR01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp