db

Trang chủ Giới thiệu Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 40 của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Giấy chứng nhận xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 40 của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB 40 của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Giấy chứng nhận nhãn hiệu thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Giấy chứng nhận nhãn hiệu thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận nhãn hiệu thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Chứng chỉ công nhận Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu

Chứng chỉ công nhận Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu

Thứ 3:29/12/2015
Bộ Khoa học & Công nghệ - Văn phòng công chứng chất lượng cấp chứng chỉ công nhận Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả vì đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu.
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
Giấy chứng nhận sản phẩm

Giấy chứng nhận sản phẩm

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận sản phẩm
Hệ thống Quản lý chất lượng

Hệ thống Quản lý chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Hệ thống kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả được trang bị các thiết bị đo thử nghiệm hiện đại có độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo thử nghiệm luôn đáp ứng kịp thời được yêu cầu kiểm soát chất lượng các nguyên nhiên liệu đầu vào cũng như các sản phẩm đầu ra.