db

Trang chủ Giới thiệu Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Thứ 3: 29/12/2015

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Xem Giấy chứng nhận tiếng Việt TẠI ĐÂY:
Xem Giấy chứng nhận tiếng Anh TẠI ĐÂY:
XMCP

Bài viết khác

Giấy chứng nhận sản phẩm

Giấy chứng nhận sản phẩm

Thứ 3:29/12/2015
Giấy chứng nhận sản phẩm
Hệ thống Quản lý chất lượng

Hệ thống Quản lý chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Hệ thống kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả được trang bị các thiết bị đo thử nghiệm hiện đại có độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo thử nghiệm luôn đáp ứng kịp thời được yêu cầu kiểm soát chất lượng các nguyên nhiên liệu đầu vào cũng như các sản phẩm đầu ra.