db

Trang chủ Giới thiệu Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận sản phẩm

Thứ 3: 29/12/2015


XMCP

Bài viết khác

Hệ thống Quản lý chất lượng

Hệ thống Quản lý chất lượng

Thứ 6:25/12/2015
Hệ thống kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả được trang bị các thiết bị đo thử nghiệm hiện đại có độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo thử nghiệm luôn đáp ứng kịp thời được yêu cầu kiểm soát chất lượng các nguyên nhiên liệu đầu vào cũng như các sản phẩm đầu ra.