Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Nam

Tỉnh Cà Mau

Thứ 5: 26/03/2020

1. Cty TNHH Khai Thiên Tân

- Địa chỉ: Số 296, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0283.978 9694
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Cà Mau

Bài viết khác

Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Trà Vinh
Tỉnh Long An

Tỉnh Long An

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Long An
Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bến Tre
Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Tiền Giang
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll