Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Nam

Tỉnh Trà Vinh

Thứ 5: 26/03/2020

1. Cty TNHH XD TM Vạn Phát

- Địa chỉ: Số 130 Bạch Đằng, khóm 1, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Số điện thoại: 02943.852 483
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết khác

Tỉnh Long An

Tỉnh Long An

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Long An
Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bến Tre
Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Tiền Giang
Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Vĩnh Long
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll