Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Hệ thống phân phối Miền Nam

Tỉnh Vĩnh Long

Thứ 5: 26/03/2020

1. DNTN TM Phước Vinh

- Địa chỉ: Số 47B đường 2 tháng 9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02703896398
- Thị trường tiêu thụ: Tiêu thụ XMCP tại tỉnh Vĩnh Long

Bài viết khác

Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương

Thứ 5:26/03/2020
Thị trường tỉnh Bình Dương
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll